BLAST werkt zonder winstoogmerk en wordt niet gesubsidieerd.

Alle activiteiten komen tot stand met de welwillende medewerking c.q. bijdragen van diverse horecaondernemers in Asten, onze sponsors en begunstigers, en de Vrienden van BLAST.

BLAST bemiddelt bij het tot stand komen van cont(r)acten tussen bluesartiesten en horecaondernemers in Asten. BLAST werkt zonder winstoogmerk en wordt niet gesubsidieerd. Alle activiteiten komen tot stand met de welwillende medewerking c.q. bijdragen van diverse horecaondernemers in Asten, onze sponsors en begunstigers, en de Vrienden van BLAST. Het BLAST-bestuur vergadert elke 1e woensdag van de maand.