Bijna een kwart eeuw geleden startte BLAST met de eerste Paasblues in Asten, en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie die in Nederland en daarbuiten geen onbekende meer is.

Natuurlijk hebben we dat niet alleen kunnen realiseren.Vanaf deze plaats gaat onze dank daarom uit naar de deelnemende horecaondernemers in Asten, de bands en artiesten die optraden, sponsors, Vrienden van BLAST, VVV Asten, Beppie Aarts (STAA), alle plaatselijke en regionale dag- en weekbladen en andere media voor hun bijdrage en/of welwillende medewerking, en niet te vergeten alle bezoekers.

Het BLAST-bestuur vergadert elke 1e woensdag van de maand.

 

Natuurlijk is er veel te schrijven over bijna 25 jaar organiseren van bluesconcerten. We beperken ons tot de meest in het oog springende gebeurtenissen.

In 1991 kwamen drie bluesliefhebbers uit Asten, gelegen in het hart van de Brabantse Peel, op het idee om in het Paasweekend iets muzikaals (blues) op touw te zetten. Gekozen werd voor de formule van de blueskroegentocht. Zoveel mogelijk optredens in zoveel mogelijk cafe’s/zalen met een zo groot mogelijke variatie in de blues. Een 5-tal café bazen zag het initiatief zitten en zo kon in 1992 de eerste PAASBLUES van start gaan met evenzoveel optredens. De formule bleek te werken. De eerste editie sloeg aan in Asten en lovende kritieken van pers en publiek stimuleerden om verder te gaan.

 

De Stichting BLUES ASTEN (BLAST) werd formeel (lees: notarieel) een feit op 12 oktober 1992. Hans Mennen, Henk ‘Pravasi’ van Oosterhout en Rene van Bommel werden de eerste bestuursleden. Als logo werd gekozen voor het blastbommetje en het heeft als zodanig 15 jaar dienst gedaan. Het enthousiasme groeide en resulteerde een paar jaar later (naast de Paasblues) in een minibluesfestival in een tent op de petanquebanen achter toenmalig cafe De Peer.
Nog wat later ontstonden plannen voor een grootser opgezet festival. Voor de locatie moest worden uitgeweken naar de plaats Zeilberg (gemeente Deurne) en daarmee was de naam “Sailmountain Bluesfestival” geboren. Het festival heeft ondanks zijn populariteit helaas maar een paar jaar bestaan. Er waren optredens van o.a. Guy Forsyth, The Electric Kings, Studebaker John & The Hawks, Calvin Jackson, The Paladins, Roscoe Chenier, Big Joe Turner, Omar & The Howlers en Tuxedo Buck. In de jaren die volgden jaren heeft BLAST incidenteel nog andere concerten georganiseerd in diverse kroegen in Asten.
De populariteit groeide en in 2001 werd het 2e lustrum gevierd met een bijzonder item tijdens de Paasblues: een optreden van een gospelkoor in de Sint Jozefkerk (foto).

Bestuurlijk gezien zijn er binnen BLAST nogal wat veranderingen geweest maar in 2002 kwam er meer stabiliteit. Tot medio 2011 zou het bestuur, voor het eerst met 6 personen, in dezelfde samenstelling blijven.

Er kwam een duidelijke taakverdeling, er werden contacten gelegd met bluesorganisaties in Nederland en Belgie, de PR werd grondig aangepakt en er werd naarstig gezocht naar sponsors.
In 2003 maakte Asten kennis met de Zomeravondblues wat sindsdien een van de vaste onderdelen van de Zomeravondactiviteiten (georganiseerd door een aantal kasteleins) is gebleven.

Het aantal concerten tijdens de Paasblues ging naar 12, soms 13, en ook mocht (en mag) BLAST zich verheugen in een toenemende belangstelling van het bluesminnend publiek en pers in Asten e.o. Nog steeds is het (op een enkele uitzondering na) gelukt om de toegang bij de concerten gratis te houden. Niet in het minst dankzij onze sponsors en begunstigers. Hoe dan ook: de Paasblues groeide uit tot een wijd en zijd bekend bluesevenement, waar jaarlijks meer bezoekers op afkomen. Maar zelfs na al die jaren PAASBLUES is en blijft de formule onverkort dezelfde: een Paasweekend lang BLUES in Asten. In een breed genre, voor elk wat wils.

In 2006 vierde BLAST haar derde lustrum.

Na een succesvolle 15de Paasblues en een druk bezochte Zomeravondblues was er dat jaar ook het unieke optreden van David “Honeyboy” Edwards (VS), een van de (toen) nog in leven zijnde blueslegendes (foto).

Ook in dat jaar werden het logo en huisstijl van BLAST vernieuwd. Plannen voor nog meer blues in Asten waren er wel maar het bleef zoeken naar de vorm.
Door zijn vrienden en kennissen werd op 10 oktober een groot afscheidsfeest georganiseerd in cafe ‘t Spektakel in Asten, waar Pravasi zijn laatste optreden gaf samen met Beau Boots.

Daarnaast verscheen de dvd “So What?”, met daarop een intervieuw met Pravasi door Piet Snijders (Eindhovens Dagblad), voorbereidende repetitie met So Watt (Pravasi’s eerste band), en zijn laatste optreden in ‘t Spektakel met Beau Boots. In het Eindhovens Dagblad verschenen een aantal artikelen, waaronder een interview met Pravasi.

IN MEMORIAM

Op 24 oktober 2008 overleed Henk ‘Pravasi’ van Oosterhout (°14-10-1953)(foto boven), een van de oprichters van BLAST, aan een ongeneeslijke ziekte. Enkele weken daarvoor organiseerde BLAST voor hem een optreden van Andre Manuel & De Ketterse Fanfare in zaal Eijsbouts in Ommel,

Op 23 januari 2010 vond voor de eerste keer een presentatie plaats van het Paasblues-programma in Gemeenschapshuis De Klepel in Asten, met een optreden van de Astense The Generators. Die avond was tevens het startsein voor de campagne t.b.v. de Vrienden van BLAST, een club van enthousiaste bluesliefhebbers die BLAST financieel steunen en zo mede voor nog meer blues in Asten zorgen. De inzet was om per jaar, behalve de Paasblues en de Zomeravondblues op de Markt, een presentatieavond aan het begin van het jaar en nog een 2 à 3-tal extra concerten te organiseren. Ook dat is gelukt, uiteraard ook met medewerking van de deelnemende kasteleins.
In 2011 vierde BLAST haar vierde lustrum. “20 JAAR BLAST, 20 JAAR (PAAS)BLUES IN ASTEN”.

Het was een succesvol bluesjaar met drukbezochte concerten. Zo werd in februari gestart met D-Tale (B) tijdens de presentatieavond in Gemeenschapshuis De Klepel om in april de 20ste editie van de Paasblues te laten losbarsten. Verder traden op in dat jaar: Ben Prestage (VS) in zaal Eijsbouts, Ben Poole (UK) in cafe De Canadees en tenslotte Brother Dege (VS) in creatief centrum ‘In de Brouwerij’, met die middag tevens de demonstratie van cigarboxgitaar-bouwer Jos Maesen uit Hechtel (B)

De Zomeravondblues leverde een bomvolle Markt op met de optredens van Wild May West (NL) en Wes & The Flying Barracudas (NL).

Het aantal Vrienden van BLAST nam toe en ook was er de introductie van de BLAST T-shirts. Veel bluesliefhebbers hebben zich er inmiddels van voorzien.

Was de 20ste editie van de Paasblues het hoogtepunt in 2011, helaas zal die altijd overschaduwd blijven door het overlijden van Dick Wagensveld (53), de bassist van Rootbag, tijdens het afsluitende optreden van de Paasblues in cafe Het Wapen van Asten.

Halverwege 2011 vond er een wijziging plaats in het bestuur van BLAST. Ozzy van der Loo (voorzitter) en Mario Mennen (penningmeester) stopten na ruim 9 jaar met hun activiteiten voor BLAST. In juni vond het afscheid plaats. Bert de Groot kwam als nieuwe penningmeester in het bestuur en Peter Ottenheijm nam het roer over als voorzitter.

De eerste promotieactiviteit in 2012 was op 15 januari tijdens de Open Dag van de ateliers die gehuisvest zijn in creatief centrum In de Brouwerij. Onze huisfotograaf Leo Gabriëls was ook aanwezig met een indrukwekkende verzameling foto’s van bluesharpspelers en een presentatie over BLAST.

Na het vertrek van 2 bestuursleden medio 2011 werd begin dit jaar het bestuur verder uitgedund. Martien Martens, de vroegere voorzitter van BLAST, besloot om priveredenen na 18 jaar te stoppen met zijn activiteiten voor BLAST. Voorlopig zou het bestuur uit 4 personen bestaan.

Ook dit jaar, tijdens de 21-ste editie van de Paasblues, was er sprake van topdrukte in alle deelnemende locaties, en tijdens de voorbereidingen daarvan was het bestuur tegelijkertijd bezig met een avondvullend bluesprogramma dat zou plaatsvinden op 9 juni.

Niemand minder dan FLAVIUM (foto), met in het voorprogramma The Stoolgang, trad die avond op in zaal van Hoek.
In 2013 verscheen BLAST voor het eerst op Facebook. Tijdens de weken rond Paasblues kreeg BLAST van de VVV Asten de volledige etalage beschikbaar voor een expositie.
De presentatieavond in 2014 werd drukker bezocht dan ooit, en na de 23ste editie van de Paablues was het op 6 juni de beurt aan niemand minder dan R.J. Mischo & The Backscratchers (VS) (foto) in cafe ‘t Spektakel. Vervolgens weer een “Markt vol Blues” tijdens de Zomeravondblues begin augustus, en in november was er de bluesavond in zaal Eijsbouts, met Howlin’ Bill (B).

Eind 2014 stopte Peter Ottenheijm na 14 jaar als bestuurslid.